Phòng Nghỉ

Phòng Suite

 • Tối đa: 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Diện tích: 40 m2
 • Hướng: Vịnh Lan Hạ và trung tâm Cát Bà

Phòng Deluxe

 • Tối đa: 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Diện tích: 35 m2
 • Hướng: Trung tâm Cát Bà và vịnh Lan Hạ

Phòng Superior

 • Tối đa: 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Diện tích: 28 m2
 • Hướng: Trung tâm Cát Bà và vịnh Lan Hạ

Phòng Standard Twin

 • Tối đa: 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Diện tích: 25 m2
 • Hướng: Trung tâm Cát Bà và vịnh Lan Hạ

Phòng Standard Double

 • Tối đa: 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Diện tích: 25 m2
 • Hướng: Trung tâm Cát Bà và vịnh Lan Hạ
0383 269 269